Over Ons

Veelgestelde vragen

Wat is ZorgVeilig.nl?
Hoe komt patiëntveilig denken en handelen tussen de oren? Hoe blijft veiligheid hoog op de dagelijkse agenda? Stichting ZorgVeilig.nl wil daarin een informatieve en faciliterende rol spelen door de aanwezige kennis en ervaringen met dit onderwerp te delen. Onafhankelijk en kritisch, maar met zorg. Dus niet door de schuldvraag centraal te stellen, maar door inzicht te geven en concrete oplossingen te beschrijven. Stichting ZorgVeilig.nl noemde zich voorheen Stichting PatientVeilig.nl.

Hoe doet ZorgVeilig.nl dat?
Wij maken gebruik van de (journalistieke) kracht van storytelling. Een persoonlijk verhaal van een collega of een patiënt is vele malen krachtiger dan een protocol of een beleidsnotitie die de veiligheid regelt. Een persoonlijke ervaring kan mensen raken. Een verhaal beklijft beter. Het zet mensen aan het denken en kan anderen inspireren om (nog) beter en veiliger hun werk te doen. Meer dan regels, die natuurlijk ook nodig zijn.

Waarom is ZorgVeilig.nl nodig?

Er is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor patiëntveiligheid. Die aandacht is echter vooral instrumenteel geweest; er zijn allerlei tools ontwikkeld om veiliger te kunnen werken. Om de zorg echt veiliger te maken is er ook een veilige zorgcultuur nodig. En dat begint volgens ons met het uitwisselen van verhalen: kennis en ervaring. Van artsen, verpleegkundigen, patiënten en hun familie, teamleiders, zorgbestuurders, onderzoekers en andere zorgbetrokkenen. Dit kunnen ervaringen zijn met dingen die misgingen. Maar ook ideeën en concrete handreikingen om de zorg op specifieke punten beter en veiliger te maken. Nu is deze informatie vaak te versnipperd en soms te instrumenteel. Stichting ZorgVeilig.nl wil deze informatie toegankelijk maken.

Voor wie is ZorgVeilig.nl bedoeld?
Wij richten ons met name op de mensen die patiëntveiligheid handen en voeten moeten geven: zorgprofessionals en bestuurders in cure én care. Maar we roepen iedereen op met ons mee te doen!

Hoe gaat ZorgVeilig.nl om met gevoelige informatie?

Ons uitgangspunt is: niemand wil fouten maken. Het gaat ons daarom niet om de schuldvraag, maar om de dieperliggende oorzaken van onveilige zorg en de oplossingen. Naam en toenaam van zorginstellingen of individuele zorgverleners zijn minder relevant voor onze doelstelling: bijdragen aan veilige zorg. Uiteraard streven wij naar volledige openheid, dat maakt een verhaal alleen maar krachtiger. Maar nooit ten koste van de dialoog en uitwisseling.

Hoe onafhankelijk is ZorgVeilig.nl?
ZorgVeilig.nl hanteert als medium de journalistieke uitgangspunten: wij werken in onafhankelijkheid en nemen geen materiële of immateriële vergoedingen aan die bedoeld zijn onze berichtgeving te beïnvloeden.

Wie betaalt ZorgVeilig.nl dan?

Wij zijn voor onze missie financieel op weg geholpen door een eenmalige bijdrage van Stichting Achmea Gelden (het innovatiefonds van Achmea) en van het Centrum Patiëntveiligheid van Isala Klinieken. Inmiddels vergaren wij uit onze diensten en  opdrachten inkomsten. De opbrengsten uit deze diensten en opdrachten besteden we weer aan het (laten) maken en delen van nieuwe verhalen.