De VerhalenKaravaan

De cultuur van een organisatie is de optelsom van de verhalen van de medewerkers die er werken. ZorgVeilig maakt deze verhalen zichtbaar en deelbaar met De VerhalenKaravaan. Het is een werkvorm die openheid en verbinding stimuleert in uw organisatie. Het levert u verrassende inzichten en ideeën op.

De VerhalenKaravaan is een traject dat uit verschillende onderdelen bestaat. Deze kunnen ook afzonderlijk worden ingezet.

1. Verhalen ophalen

Dit zijn kleinschalige bijeenkomsten met (circa 10) gelijkwaardige professionals uit uw organisatie. Een groep verpleegkundigen of artsen bijvoorbeeld. In die bijeenkomsten ligt een vraag op tafel: van welk voorval ligt u nog weleens wakker?

2. Verhalen filmen

De tweede fase is spannend. Wie durft het aan om zijn of haar verhaal nogmaals te vertellen, maar dan voor de camera? De gefilmden houden de volledige regie op het eindresultaat. Zij krijgen het compact gemonteerde filmpje als eerste te zien en kunnen elk moment beslissen hun verhaal in te trekken.

3. Verhalen delen

In de derde fase geven we de verhalen terug aan de organisatie met een intern en besloten Veiligheidscafé voor 25 tot 250 werknemers. In een laagdrempelige setting tonen we centraal enkele gefilmmde verhalen uit de organisatie. Ze zijn de start om met alle deelnemers ervaringsverhalen uit te wisselen en in dialoog te gaan over ideeën om veilig werken te verbeteren.

4. Leren van verhalen

In de vierde en laatste fase kijken we naar de opbrengst van de bijeenkomsten, samen met het kernteam dat van meet af aan betrokken is bij het traject. Welke overeenkomstige verhalen spelen er? Wat is precies het verhaal van de organisatie? Is dat toe aan (her)formulering? Zijn er ideeën naar voren gekomen die tot nadenken stemmen of inspireren tot nieuwe acties of ander beleid?

Train de trainer

Op een goede en effectieve manier verhalen ophalen is soms makkelijk, maar vaak moeilijk. Zeker als het om persoonlijke ervaringen gaat. Wij hanteren daarvoor journalistieke interviewtechnieken. Deze technieken zijn aan te leren. Daarom hebben wij een train-de-trainer-programma ontwikkeld, zodat het uitwisselen van organisatieverhalen en daarmee het leren van elkaar door blijft gaan.